Puurajan kulttuuriyhdistys - Puuraja ry

YHDISTYS

Puurajan kulttuuriyhdistys – Puuraja ry

Puurajan kulttuuriyhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, kehittää ja mahdollistaa taide- ja kulttuurialan toimintaa Tunturi-Lapissa. Yhdistys edistää alueen kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luo edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, kulttuuriperinnön ylläpitämistä sekä kasvattaa alueellista elinvoimaa kestävästi. Yhdistyksen juuret ovat Ylläksen matkailualueella ja musiikkialalla, ja toiminta ohjautuu näistä lähtökohdista perinteitä kunnioittaen ja uutta luoden.

Puuraja on jatkumo yli 30-vuotta Ylläksen matkailualueella toimineelle Ylläs Soikoon Ry:lle, joka on merkittävästi rikastuttanut alueen kulttuurielämää elävän musiikin tapahtumilla jo 80-luvulta lähtien. Yhdistyksen toiminta on elänyt aina ajan vaatimusten mukana uudistuen, mutta perinteitä kunnioittaen ja näillä aatoksilla yhdistys jatkaa nyt Puuraja ry:nä. Vuonna 2022 yhdistyksen toiminta-ajatusta ja -aluetta laajennettiin ja päivitettiin. Sääntöuudistuksen ja toiminnan uudelleen organisoinnin myötä vaihtui nimi, mutta yhdistyksen perinteiset päätapahtumat Ylläs Jazz Blues ja Ylläs Soikoon jatkuvat ja kehittyvät edelleen. 

Uusina toimintoina Puuraja panostaa kulttuurialan kehittämiseen laajemmin Tunturi-Lapin alueella ja myös paikalliset kulttuurin ja taiteen tekijät saavat yhdistyksessä oman tukevan paikkansa. Yhdistys suunnittelee ja toteuttaa aktiivisesti kehittämishankkeita ja projekteja kulttuurialan edistämiseksi ja mahdollistamiseksi.

Tunturi-Lapin kulttuurikartoitus 2023

Paikallisen musiikin kiertue 2023