Puurajan kulttuuriyhdistys - Puuraja ry

Yhdistykset

Tunturi-Lapin kulttuuriyhdistykset

Tunturi-Lapissa toimii ja vaikuttaa kolmisenkymmentä taide- ja kulttuurialan yhdistystä. Lisäksi seuroissa ja kyläyhdistyksissä on kulttuuriin liittyvää toimintaa ja tapahtumia. Kuulopuheiden mukaan ihmiset kokoontuvat yhdessä tekemään ja kokemaan taidetta ilman mitään virallista foorumiakin ja Lapissa on aivan tavallista, että isompia ja pienempiä tapahtumia touhutaan pystyyn porukalla ihan talkoovoimin ja pääosin hyvässä yhteishengessä. Taidetta ja kulttuuria voi siis olla mukana missä toiminnassa tahansa, kenen toimesta tahansa ja hyvä niin. Tähän kulttuuriselvitykseen pyrittiin kokoamaan rekisteröityneet ja aktiiviset yhteisöt, joiden toiminnan keskiössä ja perustehtävässä taide ja kulttuuri on, edelleen esittävän taiteen rajauksella. Selvityksessä keskitytään tämän hetkiseen tilanteeseen ja toimintoihin sen sijaan, että kaiveltaisi arkistoista esiin kaikki se, mitä joskus ennen on tehty. Selvitys ei siis ole kaikenkattava, mutta antaa hyvän yleiskatsauksen yhdistysten roolista ja näkökulmista taide- ja kulttuurialalla Tunturi-Lapissa.

Yhdistysten edustajia on haastateltu laajasti, mutta kaikkia ei pystytty jututtamaan ja voi olla, että jotku yhdistykset ovat jääneet jostain syystä kokonaankin tavoittamatta. 

Ryhmittelin yhdistykset niiden luonteen ja edustamansa taiteenlajin mukaan. Löysin kolme kategoriaa yhdistysten perusluonteista: tapahtumien ympärille rakentuneet yhdistykset, esiintyvien ryhmien ja harrastajien tukiyhdistykset sekä kulttuurialan yleisyhdistykset. Lisäksi yhdistyksiä voi jaotella taiteenlajien mukaan, joista löytyi ainakin musiikki, sirkus, elokuva, tanssi ja teatteri/lausunta. Yleisyhdistyksissä, osin muissakin, töitä tehdään kulttuurialalla laajemminkin ja poikkitaiteellisesti. Jotkut yhdistykset sopivat myös useampaan ryhmään. Vaikka ryhmittelyt eivät kerro aivan koko totuutta käytännön toiminnasta, auttaa se käsittelemään ja hahmottamaan yhdistysten roolia isompana kokonaisuutena. Lisätietoja yhdistyksistä yhteystietoineen löytyy myös kokoamastamme Kulttuuririhmastosta

Tapahtumayhdistykset

Esiintyvien ryhmien ja harrastamisen tukiyhdistykset

Kulttuurin yleisyhdistykset